USG PRENATALNE: I TRYMESTR (11-14 TYG.) WEDŁUG STANDARDÓW FMF
Ka-Medica
 • OPIS

  USG prenatalne płodu to całkowicie bezbolesne, nieinwazyjne badanie genetyczne, pozwala na ocenę ryzyka wad genetycznych oraz wykrycie wad wrodzonych. Takie badanie nie wymaga żadnych wcześniejszych przygotowań.
  Badanie USG genetyczne należy wykonać pomiędzy 11 tygodniem i 6 dniem, a maksymalnie 13 tygodniem i 6 dniem ciąży. W czasie przeprowadzania USG genetycznego lekarz dokonuje pomiaru przestrzeni z płynem, zlokalizowanej za karkiem płodu. Taką przestrzeń z płynem nazywamy przeziernością karkową. Dodatkowo lekarz dokładnie sprawdza obecność kości nosowej, następnie dokonuje oceny spektrum przepływu przez przewód żylny, poza tym ocenia spektrum przepływu przez zastawkę trójdzielną, oraz kąt twarzowy.

 • ZAKRES BADANia

  Podczas przeprowadzania USG, lekarz ocenia przede wszystkim:

  – główkę – w związku z tym, sprawdza ciągłość kości czaszki, ocenia sploty naczyniówkowe wypełniające komory mózgu, ocenia sierp mózgu

  – podniebienie – ze względu na to, że należy wykluczyć rozszczep podniebienia

  – klatkę piersiową celem wykluczenia m.in. przepukliny przeponowej lub dysplazji kostnych

  – serce płodu – już w I trymetrze ciąży lekarz może dokonać wstępnej oceny serca dziecka, obrazu 4 jam serca, wypływ z lewej i prawej komory serca, napływ krwi do komór serca, a także położenie i oś serca

  – brzuszek dziecka, a co za tym idzie, sprawdzane są zwłaszcza: rozmieszczenie narządów jamy brzusznej oraz pęcherz moczowy

  – przyczep pępowiny – działanie to ma na celu wykluczenie wad, jakimi są przepuklina pępowinowa, czy wytrzewienie wrodzone

  – nerki

  – kończyny górne

  – kończyny dolne

  – potwierdza termin porodu, mierząc długość ciemieniowo-siedzeniową (CRL)

  – stwierdza kosmówkowość i owodniowość w przypadku ciąży mnogiej, jeśli nie były określone wcześniej (kosmówkowość jest głównym czynnikiem determinującym rokowanie w ciąży mnogiej)

  – określa ryzyko rozwoju stanu przed rzucawkowego związanego z nadciśnieniem oraz ryzyko opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego dziecka IUGR

  – oprócz oceny ultrasonograficznej, podczas badania prenatalnego wykonujemy tzw. test podwójny (to znaczy -ocenę stężenia białka PAPP-A oraz wolnej podjednostki β-HCG).

  – badanie można rozszerzyć o wykonanie badania wolnego płodowego DNA (test NIFTY, HARMONY)

 • CENA

  Koszt: 440 zł

 • CZAS

  Czas: 30 minut

cisza-26