USG PRENATALNE: II TRYMESTR (18-22 TYG.)
Ka-Medica
 • OPIS

  Celem badania ultrasonograficznego w 18-22 tygodniu ciąży jest szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena „anatomii płodu”). Ponadto badanie ma na celu określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego (jeśli nie był określony w I trymestrze ciąży), na podstawie parametrów biometrycznych. W pierwszej połowie II trymestru, na podstawie pomiaru BPD i FL można oszacować wiek ciążowy z dokładnością ±7, ±10 dni. Wykonanie USG połówkowego pozwala na całościową ocenę rozwoju ciąży, tempa wzrostu dziecka oraz zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

 • ZAKRES BADANia

  W trakcie wykonywania badania lekarz sprawdzi u nienarodzonego dziecka:

  – obwód główki (HC)

  – długość kości udowej (FL)

  – obwód brzucha (AC)

  – masę ciała i wiek

  – w obrębie głowy: ciągłość czaszki, rozmiar głowy, gęstość mineralną czaszki oraz jej kształt, strukturę mózgu i ocenę ilości płynu mózgowo-rdzeniowego

  – w obrębie twarzy: profil twarzy, obecność oczodołów, kości nosowej oraz ocenę górnej i dolnej wargi pod względem ewentualnego rozszczepienia

  – w obrębie szyi: brak wola tarczycowego i obrzęku karku

  – w obrębie klatki piersiowej: obecność i budowę serca, czynność serca, krzywiznę żeber

  – w obrębie brzucha: wielkość i budowę żołądka, budowę pęcherza moczowego, nerek, unaczynienie pępowiny

  – w obrębie narządów rodnych: brak nieprawidłowości i sprawdzenie płci dziecka

  – w obrębie układu kostnego: obecność rąk i nóg, ich ruchomość i budowę, budowę kręgosłupa i brak rozszczepu

  Ponadto lekarz dokona oceny łożyska, kwalifikując go do odpowiedniego stopnia dojrzałości (na tym etapie ciąży powinien być to stopień I/II) oraz określi ilość płynu owodniowego. Badanie połówkowe pozwala też na dokładniejszą ocenę wieku płodu i określenie prawdopodobnego terminu porodu.

 • CENA

  Koszt: 300 zł

 • CZAS

  Czas: 30 minut

cisza-27