KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA
Ka-Medica
 • OPIS

  Konsultacja psychiatryczna jest głównie skierowana do osób, które mają problemy natury psychicznej, ale również zmagają się z dolegliwościami somatycznymi utrudniającymi funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności. Do psychiatry zgłaszają się również pacjenci, którzy chcą poznać diagnozę swojego stanu zdrowia, a także wdrożyć zalecenia lekarza, a zarazem zmienić tryb życia. Konsultacje psychiatryczne są prowadzone przez lekarzy psychiatrów, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów medycznych ze specjalizacją psychiatryczną. Mają oni możliwość wystawiania recept, zaświadczeń lekarskich i zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4). Psychiatra jest lekarzem, który ma za zadanie postawić diagnozę i zaproponować najlepszą formę leczenia pomagającą uporać się z konkretnymi zaburzeniami.

 • KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA

  Podczas wizyty u psychiatry lekarz sprawdza, czy pacjent nie wykazuje takich zaburzeń jak:

  – zaburzenia orientacji – psychiatra sprawdza, czy pacjent nie ma zaburzeń orientacji autopsychicznej (pacjent wie, kim jest) i orientacji allopsychicznej (pacjent wie, w jakiej sytuacji się znajduje, która jest godzina)

  – zaburzenia nastroju – lekarz może poprosić pacjenta, by oznaczył swój nastrój na konkretnej skali np. od 0 do 10, gdzie 0 oznaczałoby stan depresyjny, a 10 – stan euforii

  – zaburzenia postrzegania – pacjent może zostać zapytany o to, czy dostrzega lub słyszy cokolwiek, co wykraczałoby poza działanie konkretnego zmysłu; chodzi tutaj przede wszystkim o występowanie omamów związanych ze schizofrenią

  – zaburzenia myślenia – chodzi tutaj głównie o tempo mówienia i zaburzenia treści mówienia powiązane, z których mogą wynikać urojenia oraz obsesje; z zagadnieniem obsesji połączone są również wszelkiego rodzaju natrętne myśli, a także kompulsje (np. zbyt częste mycie rąk)

 • CENA

  Koszt w języku polskim: 180 zł
  Koszt w języku rosyjskim: 200 zł

 • CZAS

  Czas: 30 minut

cisza-4