umów wizytę
Zadzowoń
502 172 082


recepcja@k-medica.pl

Lek. Jakub Jabłoński

Jakub Jabłoński jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Jako jedyny Polak w historii ukończył studia podyplomowe z medycyny sportowej na
Uniwersytecie w Barcelonie. Podczas pobytu w Hiszpanii odbył roczny staż w prestiżowym
ośrodku przygotowań olimpijskich Centro de Alto Redimiento w Sant Cugat pod Barceloną,
pełnił rolę lekarza drużyn młodzieżowych Espanyol Barcelona oraz rolę asytenta dra Lluis Til
i dra Jordi Puigdellivol w FC Barcelonie.
Jakub Jabłoński ukończył kurs techniki ultrasonografii stawów biodrowych u dzieci metodą Graf’a - jedyny polski kurs, który został objęty patronatem twórcy metody i prowadzony przez prof. Marka Syndera, który był promotorem badań w Polsce.
Główne zainteresowania: choroba Osgood-Schlattera, jałowa martwica kości u młodych
sportowców, urazy sportowe, uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego i wykorzystanie
technik biologicznych w leczeniu układu narządu ruchu.
Obecnie doktor Jabłoński jest w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego z
ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii UM w Łodzi pod kierownictwem
prof. Marka Syndera.