TEST NIFTY
Ka-Medica
 • OPIS

  Badanie NIFTY by GenePlanet to wysoce precyzyjne, nieinwazyjne badanie prenatalne pod kątem aneuploidii chromosomowych, w tym trisomii 21, 18 i 13, które można wykonywać po upływie 10 tygodnia ciąży. Cechuje się ono zdecydowanie wyższym poziomem wykrywalności ryzyka niż tradycyjne procedury przesiewowe. Dzięki wykrywalności na poziomie powyżej 99% (zmierzonej na ponad 147 000 ciąż) oraz wskaźnikowi wyników fałszywie dodatnich na poziomie zaledwie 0,14 % w przypadku trisomii 21, 18 i 13, badanie pozwala zdecydowanie ograniczyć liczbę kobiet poddawanych zbędnym inwazyjnym procedurom diagnostycznym.

  NIFTY BASIC wykrywa: Trisomia 21 / Zespół Downa, Trisomia 18 / Zespół Edwardsa, Trisomia 13 / Zespół Patau , identyfikacja płci

  NIFTY STANDARD wykrywa: Trisomia 21 / Zespół Downa, Trisomia 18 / Zespół Edwardsa, Trisomia 13 / Zespół Patau , identyfikacja płci + Zespół Turnera (Monosomia X), Zespół Klinefeltera (XXY), Zespół potrójnego X (Trisomia XXX), Zespół Jacobsa (XYY)

  NIFTY TWINS wykrywa dla ciąży bliźniaczej: Trisomia 21 / Zespół Downa, Trisomia 18 / Zespół Edwardsa, Trisomia 13 / Zespół Patau , identyfikacja płci

  NIFTY PLUS wykrywa: Trisomia 21 / Zespół Downa, Trisomia 18 / Zespół Edwardsa, Trisomia 13 / Zespół Patau , identyfikacja płci + Zespół Klinefeltera ( XXY), Zespół potrójnego X (Trisomia XXX), Zespół Jacobsa (XYY) + Trisomia 9, Trisomia 16, Trisomia 22, syndromy delecji i duplikacji, pojedyncze odkrycia

 • CZAS

  Czas: 10 minut

Niebieskie Zielone Akwarela Płynny Odręczne Pismo Styl Ślub Menu-4