POSIEW Z POCHWY (BAKTERIE, GRZYBY)
Ka-Medica
  • OPIS

    Posiew z pochwy jest badaniem mikrobiologicznym, które polega na hodowli materiału pobranego z pochwy na specjalnych podłożach. Umożliwia to wyhodowanie mikroorganizmów – bakterii, grzybów lub pasożytów – obecnych w badanym materiale z jednoczesnym określeniem ich lekowrażliwości wyrażanym w tzw. antybiogramie. W warunkach prawidłowych błona śluzowa pochwy skolonizowana jest przede wszystkim przez bakterie z rodzaju Lactobacillus (tzw. pałeczki kwasotwórcze). Produkując kwas mlekowy i wydzielając go do otoczenia, zapewniają utrzymanie odpowiednio niskiego pH w pochwie. Środowisko takie stanowi barierę przed inwazją przez mikroorganizmy chorobotwórcze. Zaburzenie owego mikrośrodowiska spowodowane może być przez wiele czynników, zarówno zewnętrznych (zaniedbywanie higieny intymnej, kontakty seksualne), jak i wewnętrznych (zaburzenia hormonalne, choroby przewlekłe – zwłaszcza cukrzyca, ciąża, niedobory odporności itd.). W takich warunkach może nastąpić intensywny rozwój flory nieprawidłowej, co skutkować będzie pojawieniem się objawów infekcji intymnej. Posiew wydzieliny z pochwy umożliwia rozpoznanie gatunku mikroorganizmu wywołującego objawy. Po uzyskaniu wzrostu mikroorganizmów w hodowli i ich identyfikacji przeprowadza się badanie ich wrażliwości na leki – tzw. antybiogram – i dobiera odpowiednie leczenie.

  • CZAS

    Czas: 20 minut

cisza-45