CYTOLOGIA PŁYNNA
Ka-Medica
 • OPIS

  Cytologia płynna inaczej cienkowarstwowa cytologia na podłożu płynnym LBC (ang. Liquid Based Cytology) to nowa technika wykonywania przesiewowych badań w kierunku raka szyjki macicy. W stosunku do cytologii tradycyjnej jest bardziej czuła i dokładniejsza. W metodzie tej wymaz z szyjki macicy pobierany jest na specjalne podłoże płynne, a nie na szkiełko. Podłoże płynne minimalizuje ryzyko uszkodzenia komórek oraz pozwala na wyeliminowanie z pobranego materiału niepożądanych elementów tj. śluz, czerwone i białe krwinki, bakterie, które utrudniają dalszą ocenę mikroskopową.

 • ZALETY

  Zalety cytologii płynnej:

  – uzyskanie większej liczby i lepszej jakości komórek do diagnostyki

  – zdecydowanie lepsza jakość uzyskanego preparatu, zwiększająca skuteczność i wiarygodność badania

  – ograniczenie liczby wyników nieczytelnych oraz fałszywie negatywnych 

  – dwukrotnie większa wykrywalność zmian śródnabłonkowych w stosunku do klasycznej cytologii

 • CZAS

  Czas: 10 minut

cisza-33