TEST HPV 37 TYPÓW WIRUSA
Ka-Medica
  • OPIS

    PV 37 – wykrywanie DNA 37 onkogennych typów wirusa HPV wraz z różnicowaniem typów wirusa.
    Test stosowany w wykrywaniu DNA HPV i różnicowaniu 37 genotypów wirusa. Zakażenia wirusem HPV należą do najczęstszych zakażeń przenoszonych drogą płciową. Większość z nich wiąże się z niegroźnymi i ustępującymi samoistnie konsekwencjami klinicznymi, jednakże przewlekłe zakażenie może ulec progresji do raka szyjki macicy. Zidentyfikowano ponad sto różnych typów wirusa HPV, pośród których ponad czterdzieści atakuje nabłonek płaski błon śluzowych i narządów rodnych. W przypadku wirusów atakujących narządy rodne stosowany jest zwykle podział na typy wysokiego ryzyka, HR (ang. high risk) i niskiego ryzyka LR (ang. low risk LR), na podstawie ich potencjału rakotwórczego. Typy HPV wysokiego ryzyka (HR HPV) związane są z inwazyjnym rakiem szyjki macicy lub z jego bezpośrednim prekursorem: zmianami dużego stopnia w obrębie nabłonka płaskiego szyjki macicy, HG-SIL (ang. high-grade squamous intraepithelial lesion), śródnabłonkową neoplazją szyjki macicy, CIN (ang. cervical intraepithelial neoplasia) lub rakiem przedinwazyjnym – carcinoma in situ. Wirusy HPV LR wywołują łagodne zmiany, nie niezwiązane z rakiem szyjki macicy (np. kłykciny kończyste). Test oparty jest na metodzie RT-PCR i hybrydyzacji kwasów nukleinowych

    W wymazach z szyjki macicy testowane są poniższe genotypy HPV: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39, CP61.

  • CZAS

    Czas: 10 minut

cisza-36