USG PRENATALNE: II TRYMESTR (18-22 TYG.)
Ka-Medica
  • OPIS

    Celem badania ultrasonograficznego w 18-22 tygodniu ciąży jest dokładna ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena „anatomii płodu”). Badanie to ma na celu określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego (jeżeli nie był określony w I trymestrze ciąży), na podstawie parametrów biometrycznych. W pierwszej połowie II trymestru, dzięki pomiarom BPD i FL można określić wiek ciążowy z dokładnością ±7, ±10 dni. Wykonanie USG połówkowego pozwala ocenić rozwój ciąży, tempo wzrastania dziecka oraz nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

    Ultrasonografia 4D służy do dynamicznego przedstawienia obrazu uzyskanego techniką 3D. W rezultacie ciężarna widzi na ekranie monitora trójwymiarowy obraz płodu poruszającego się wewnątrz jej łona.

  • CZAS

    Czas: 30 minut

cisza-27