USG PRENATALNE: III TRYMESTRU (PO 30. TYGODNIU CIĄŻY)
Ka-Medica
  • OPIS

    Badania prenatalne w trzecim trymestrze to przede wszystkim badanie USG wykonywane między 28. a 32. tygodniem ciąży. Na tym etapie służy ono głównie ocenie czy płód rośnie prawidłowo. Optymalne wyniki badania są opisywane przez lekarza za pomocą odniesienia do siatki centylowej, nie zaś tygodni ciąży — wynik badania, w którym głowa jest o 2 tygodnie „młodsza” niż nóżki, może być przyczyną paniki rodziców nieświadomych tego, że rozmaite części ciała malucha rosną w różnym tempie i rzadko zdarza się tak, by dziecko miało „idealne”, uśrednione wymiary.

    Badanie w III trymestrze służy też sprawdzeniu, czy maluch przybrał już odpowiednią pozycję do porodu, a więc główką w dół. Jeśli tak się nie stało, nie ma powodów do paniki, gdyż z dużym prawdopodobieństwem stanie się to nieco później. Jeżeli jednak tak nie będzie, nie oznacza to zawsze wskazania do cesarskiego cięcia. Jaki poród będzie wtedy najlepszy? Ocenia to lekarz, a decydujące są tu głównie wymiary dziecka oraz przebieg ewentualnych wcześniejszych porodów. Ważne powinno być także nastawienie przyszłej mamy. Porody pośladkowe ocenia się jednak jako nieco trudniejsze, dlatego położnik powinien wziąć pod uwagę stan psychiczny rodzącej i „nie naciskać” na poród siłami natury, jeśli jej lęk jest zbyt duży.
    Dodatkowo oceniany jest przepływy tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu, wydolność łożysk i ilość wód płodowych.

  • CZAS

    Czas: 30 minut

cisza-28