KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA
Ka-Medica
 • OPIS

  Podczas konsultacji prowadzonej przez fizjoterapeutę przeprowadzony jest szczegółowy wywiad medyczny , który zawiera informację na temat stanu zdrowia, chorób współistniejących a także przyjmowanych dotychczas leków.

  Fizjoterapeuta na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz badania palpacyjnego i ewentualnych badań diagnostycznych stawia diagnozę. Szczegółowo omawia wszystkie metody leczenia i proponuje zabieg, który przynosi najlepsze rezultaty. Następnym krokiem jest ustalenie szczegółowego planu zabiegowego. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo i poprawę stanu zdrowia pacjenta.

 • CZAS

  Czas: 45-60 minut

cisza-5
cisza-6
KONSULTACJA I TERAPIA Z USG
Ka-Medica
 • OPIS

  USG wykonane przez fizjoterapeutę ma na celu ocenę funkcjonalną, a nie strukturalną, jak w przypadku wykonania badania przez radiologa. Jeżeli fizjoterapeuta zauważy zmiany strukturalne, np. uszkodzenie lub inne symptomy chorobowe tkanek, powinien zalecić pacjentowi badanie obrazowe u lekarza radiologa. Fizjoterapeuta nie ma prawa wystawić oceny radiologicznej. USG w trakcie rehabilitacji ma na celu monitorowanie w czasie rzeczywistym bieżącego stanu funkcjonalnego tkanek miękkich, takich jak: mięśnie czy ścięgna w danej okolicy ciała i potencjalnych zmian wynikających z procesu gojenia przez cały okres rehabilitacji. Ultrasonografia USG to metoda diagnostyczna, wykorzystująca ultradźwięki do badania i obrazowania tkanek w medycynie. Ultrasonografia jest nieinwazyjną, bezbolesną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Charakteryzuje się dużą dokładnością: umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian (od 0,1 mm).

  Informacje, jakie otrzymywane są podczas terapii z USG, są wartością dodaną każdorazowej sesji terapeutycznej. Pacjent, obserwując na monitorze pracę swoich tkanek oraz ich możliwości jest motywowany do regularnej pracy i niepoddawania się. Fizjoterapeuta natomiast uzyskuje informacje, które pozwalają mu dostosować ćwiczenia do możliwości i stanu danej struktury na określonym etapie terapii.

 • CZAS

  Czas: 45 minut