KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA
Ka-Medica
 • OPIS

  Konsultacja fizjoterapeutyczna rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu medycznego na temat objawów oraz historii choroby. Fizjoterapeuta rozmawia z pacjentem w gabinecie, zapoznaje się z jego problemami. Pacjent proszony jest o odpowiedź na pytania dotyczące historii schorzenia, aktualnego stanu, chorób towarzyszących, przyjmowanych leków oraz fizjoterapeuta zapoznaje się z pacjenta dokumentacją medyczną, wynikami badań (jeśli takie posiada). Następnie fizjoterapeuta przeprowadza niezbędne do postawienia diagnozy badania (funkcjonalne, przedmiotowe, podmiotowe oraz palpacyjne). Tego rodzaju badania diagnostyczne to np. ocena zakresu ruchu w stawach, test siły i elastyczności mięśni, weryfikacja stanu tkanek miękkich. Jeśli mamy pomóc pacjentowi wrócić do sprawności, pozbyć się dolegliwości to musi pacjent być dokładnie zbadany. Jeśli pacjent wykonał już wcześniej jakieś badania i przyniesie je na wizytę, wówczas fizjoterapeuta analizuje wyniki badań przed postawieniem diagnozy. Omawia je z pacjentem i odpowiada na pytania. Po zebraniu wszystkich istotnych informacji, fizjoterapeuta stawia diagnozę, wyjaśnia pacjentowi przyczyny i skutki choroby, a także prezentuje najbardziej efektywne sposoby leczenia oraz terapii. W czasie rozmowy fizjoterapeuta porusza również takie kwestie jak przewidywany czas leczenia oraz najlepsza możliwa poprawa stanu zdrowia. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, fizjoterapeuta poprosi pacjenta o wykonanie dodatkowych badań bądź skieruje do specjalisty w innej specjalizacji.

 • CENA

  Koszt: 150 zł

 • CZAS

  Czas: 45-60 minut

cisza-5
cisza-6
KONSULTACJA I TERAPIA Z USG
Ka-Medica
 • OPIS

  USG wykonane przez fizjoterapeutę ma na celu ocenę funkcjonalną, a nie strukturalną, jak w przypadku wykonania badania przez radiologa. Jeżeli fizjoterapeuta zauważy zmiany strukturalne, np. uszkodzenie lub inne symptomy chorobowe tkanek, powinien zalecić pacjentowi badanie obrazowe u lekarza radiologa. Fizjoterapeuta nie ma prawa wystawić oceny radiologicznej. USG w trakcie rehabilitacji ma na celu monitorowanie w czasie rzeczywistym bieżącego stanu funkcjonalnego tkanek miękkich, takich jak: mięśnie czy ścięgna w danej okolicy ciała i potencjalnych zmian wynikających z procesu gojenia przez cały okres rehabilitacji. Ultrasonografia USG to metoda diagnostyczna, wykorzystująca ultradźwięki do badania i obrazowania tkanek w medycynie. Ultrasonografia jest nieinwazyjną, bezbolesną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Charakteryzuje się dużą dokładnością: umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian (od 0,1 mm).

  Informacje, jakie otrzymywane są podczas terapii z USG, są wartością dodaną każdorazowej sesji terapeutycznej. Pacjent, obserwując na monitorze pracę swoich tkanek oraz ich możliwości jest motywowany do regularnej pracy i niepoddawania się. Fizjoterapeuta natomiast uzyskuje informacje, które pozwalają mu dostosować ćwiczenia do możliwości i stanu danej struktury na określonym etapie terapii.

 • CENA

  Koszt: 200 zł

 • CZAS

  Czas: 45 minut