KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA
Ka-Medica
  • OPIS

    Psychiatria to dziedzina zajmująca się zapobieganiem oraz diagnozowaniem zaburzeń natury psychicznej. Konsultacja psychiatryczna skierowana jest do osób z problemami , o pochodzeniu natury biologicznej , społecznej oraz genetycznej. Niektóre z dolegliwości utrudniają pacjentom codzienne funkcjonowanie i wykonywanie najprostszych czynności.
    Konsultacje są prowadzone przez wykwalifikowanych lekarzy psychiatrów ze specjalizacją psychiatryczną. Podczas konsultacji lekarz przeprowadza wnikliwy wywiad , proponuje najwłaściwszą ścieżkę leczenia (zarówno poprzez dobór rodzaju terapii jak i odpowiednich leków).
    Lekarz psychiatra jest uprawniony do wystawiania zwolnień lekarskich, recept oraz skierowań. Leczenie pacjenta z zaburzeniami psychicznymi nie opiera się tylko na pojedynczej konsultacji , często jest to proces długotrwały i wymagający zaangażowania nie tylko lekarza ale również pacjenta.

  • CZAS

    Czas: 30 minut

cisza-4